PRC இல் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி

news (2)

ஆகஸ்ட் மாதத்தில், இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக, சீனாவில் சில்லறை விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

சீனாவின் நுகர்வுப் பொருட்களின் சில்லறை விற்பனை, நுகர்வு வளர்ச்சியின் முக்கிய குறிகாட்டியாகும், 2020 ஆம் ஆண்டில் முதல் முறையாக ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வளர்ச்சியைக் கண்டது, செப்டம்பர் 15 அன்று பிஆர்சியின் தேசிய புள்ளியியல் பணியகம் (ஜிஎஸ்ஓ) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி.
Expert.ru
news (1)


இடுகை நேரம்: நவம்பர்-02-2020